Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Jednolity rynek cyfrowy

Jednolity rynek cyfrowy
Technologie cyfrowe rozwijają się niezależnie od granic państwowych. Dlatego rozsądniej by było, gdyby kraje UE miały wspólne przepisy dotyczące usług telekomunikacyjnych, praw autorskich, ochrony danych czy zarządzania falami radiowymi.

Jest to przede wszystkim niespotykana szansa. Rozwijając jednolity rynek cyfrowy, możemy zapewnić dodatkowy wzrost o wartości nawet 250 mld euro, a przy tym stworzyć tysiące nowych miejsc pracy i zbudować dynamiczne społeczeństwo oparte na wiedzy.

Obywatele UE nie powinni płacić opłat roamingowych za korzystanie ze swojego telefonu komórkowego w innych krajach UE. Przedsiębiorstwa powinny podlegać tym samym przepisom w zakresie ochrony danych i ochrony praw konsumenta bez względu na to, gdzie zlokalizowane są ich serwery.

Cele
  • Szybkie sfinalizowanie negocjacji w sprawie wspólnych unijnych przepisów dotyczących ochrony danych.
  • Bardziej ambitne podejście do trwającej reformy uregulowań w dziedzinie telekomunikacji.
  • Zmiana przepisów w zakresie praw autorskich, aby lepiej odzwierciedlały nowe technologie.
  • Uproszczenie zasad ochrony konsumenta w odniesieniu do zakupów przez internet.
  • Ułatwienie zakładania firm twórcom innowacyjnych rozwiązań.
  • Poprawa umiejętności cyfrowych i ich zdobywania.

Źródło: ec.europa.eu