Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Instalacja nawęglania

Oferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania

Instalacja nawęglania 

Oferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania polegających na:
 • odtworzeniu istniejącej instalacji nawęglania
 • modernizacji z zastosowaniem układu podawania i mieszania paliw wg zgłoszenia w UP nr 382822 (wózki z lejami rewersyjnymi, napędy)
 • modernizacji dla współspalania z zastosowaniem podziału bunkra węglowego, mieszalników na przesypie, układu podawania i mieszania paliw wg zgłoszenia w UP nr 382822 (mieszalnik na przesypie, wózki z lejami rewersyjnymi, napędy)

 • Instalacja nawęglania
  Instalacja nawęglania
 • Rękaw rewersyjny
  Rękaw rewersyjny
 • Mieszanie na przesypie
  Mieszanie na przesypie
 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylania i odsiarczaniaInstalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.
Instalacja odpylaniaJesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Kotły do współspalania biomasyModernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.
PaleniskoPalenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW
Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.