Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Instalacja odpylania

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Odpylanie

Innowacyjne metody odpylania spalin

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Nowej generacji układy cyklonów do kontroli emisji cząsteczek stałych w wysokich temperaturach instalacji przemysłowych tzw. System Cyklonów z Mechaniczną lub Elektrostatyczną Recyrkulacją.

Układ cyklonów z elektrostatyczną recyrkulacją

Charakterystyka Systemu

Najnowsze rozwiązania recyrkulacji elektrostatycznej (System Elektrostatycznej Recyrkulacji tzw. EH ReCyclone System, nr patentu WO 2008/147233 A2-PCT/PT2008/000024 w tym samym systemie cyklonowym (nr patentu cyklonu PT102166-EP0972572) dają możliwość dalszego ograniczenia emisji cząstek bez stosowania wkładu filtracyjnego.

W recyrkulatorze wykorzystywane jest wysokie napięcie prądu stałego, umożliwiające łączenie się bardzo drobnych cząstek, bardziej odpornych na siły odśrodkowe, przenoszonych do kolektora cyklonowego (rysunek powyżej). Po oddzieleniu w recyrkulatorze oraz koncentracji w obiegu recyrkulacyjnym, naładowane elektrycznie drobne cząstki przyciągane są przez ścianki cyklonowe a następnie skupiane z większymi cząstkami wprowadzanymi do systemu odpylania.

Jako że cząstki nie są gromadzone na ściankach recyrkulatora, w przeciwieństwie do elektrofiltrów, systemy ReCyclone pozwalają unikać problemu nagromadzenia oraz kondensacji pyłu. Elektrostatyczne systemy Recyclone (EH) są odporne na wysoką lub niską rezystywność elektryczną pyłu, a wymagane wysokie napięcie stanowi jedynie 10 do 15% napięcia stosowanego w elektrofiltrach.

Elektrostatyczna recyrkulacja mająca na celu wychwycenie drobnych cząstek została laureatem Portugalskiej Nagrody Prasy Ochrony Środowiska w roku 2008 oraz była nominowana do Europejskiej Nagrody Prasy Ochrony Środowiska w roku 2008.

Cechy systemu:
  • Wysoka wydajność, spełniająca najsurowsze wymagania (> 20mg/Nm3)
  • Spadek ciśnienia: (120-180)mm
  • Moc pola elektrycznego = 5% mocy wentylatora spalin
  • Stabilna konstrukcja z odpornością na ścieranie
  • Niskie koszty utrzymania i przestoju
  • Umiarkowane koszty inwestycyjne
  • Odporność na zmienne prędkości przepływu

Porównanie technologii oczyszczania spalin dla kotłów do spalania biomasy
na: www.remokotly.pl

  • Instalacja odpylania
    Instalacja odpylania


 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylania i odsiarczaniaInstalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.
Instalacja nawęglaniaOferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania
Kotły do współspalania biomasyModernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.
PaleniskoPalenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW
Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.