Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Kotły do współspalania biomasy

Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.


Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych polega na:

Modernizacji paleniska do rusztów taśmowych - w tym:

 • skrzynia podrusztowa multistrefowa
  do spalania biomasy w postaci peletów
 • instalacja powietrza pierwotnego
 • instalacja powietrza wtórnego
 • jezdnia zwrotna chłodzona powietrzem lub wodą
 • instalacja recyrkulacji gorącego powietrza z pod rusztu
 • pokład rusztowy
 • instalacja redukcyjna (trzecie powietrze)
 • montaż zdmuchiwaczy popiołu

Modernizacji części ciśnieniowej

 • przebudowa komory spalania
 • przebudowa drugiego ciągu

Modernizacji układu podawania i mieszania paliwa - mieszalnik paliw stałych

 • podział bunkra węglowego
 • podajniki
 • zbiornik wstępnego mieszania
 • leje rewersyjne
 • wózek rewersyjny

Automatyzacji optymalizacji procesu spalania i procesu wytwarzania ciepła

 • wizualizacja pracy kotła
 • automatyka procesu spalania
 • automatyka układu mieszania i podawania paliwa

Aspekty techniczne

 • równomierne wymieszanie składników mieszanki i podanie na ruszt (jednakowa granulacja)
 • kontrolowany rozdział powietrza do poszczególnych stref rusztowych
 • regulacja ciśnienia w strefach w zależności od warstwy i składu paliwa
 • precyzyjna regulacja ilości powietrza do spalania
 • pełna optymalizacja kontroli procesu spalania
 • regulacja i kontrola udziału biomasy i paliwa alternatywnego
 • możliwość przerwania podawania jednego z paliw
 • wydłużenie czasu pracy kotła - zmniejszenie międzyczasu czyszczenia kotła


 • Prezentacja mulimedialna (udostępniana na życzenie)
  Prezentacja mulimedialna (udostępniana na życzenie)
 • Prezentacja mulimedialna (udostępniana na życzenie)
  Prezentacja mulimedialna (udostępniana na życzenie)

 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylania i odsiarczaniaInstalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.
Instalacja odpylaniaJesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Instalacja nawęglaniaOferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania
PaleniskoPalenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW
Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.