Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)

Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.

Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)

Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg polega na:

Modernizacji paleniska - w tym:

 
skrzynia podrusztowa multistrefowa wg zgłoszenia w UP
 
instalacja powietrza pierwotnego
 
instalacja powietrza wtórnego
 
jezdnia zwrotna wg zgłoszenia w UP, chłodzona powietrzem lub wodą
 
instalacja recyrkulacji gorącego powietrza z pod rusztu
 
pokład rusztowy o wzmocnionej konstrukcji wg zgłoszenia w UP
 
instalacja redukcyjna NO (trzecie powietrze)
 
palnik rozpałkowy i dopalający
 
instalacja zdmuchiwaczy popiołu

Modernizacji części ciśnieniowej:

 
przebudowa komory spalania
 
przebudowa drugiego ciągu

Modernizacji układu podawania i mieszania paliwa

 
podział bunkra węglowego
 
podajniki
 
mieszalnik paliw stałych wg zgłoszenia w UP

Automatyzacji optymalizacji procesu spalania i procesu wytwarzania ciepła

 
automatyka pracy kotła
 
automatyka procesu spalania
 
automatyka układu mieszania i podawania paliwa
 
wizualizacja pracy kotła

Instalacja oczyszczania spalin zgodnie z normami UE 2000/76 Standard, 17 BlmSchV
 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylania i odsiarczaniaInstalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.
Instalacja odpylaniaJesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Instalacja nawęglaniaOferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania
Kotły do współspalania biomasyModernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.
PaleniskoPalenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.