Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Palenisko

Palenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW

Przedstawiamy Państwu konstrukcję multistrefowego paleniska, w którym wprowadziliśmy nowe rozwiązania w sposobie rozdziału i doprowadzenia powietrza do skrzyni rusztowej.

Wyeliminowaliśmy konieczność regulacji przez obsługę kotła ilości powietrza dostarczonego do poszczególnych stref. Sterujący kotłem podejmuje decyzję czy do strefy dostarczyć powietrze, a jego rola sprowadza się do otworzenia lub zamknięcia strefy.
Ograniczyliśmy w ten sposób do minimum ingerencję obsługi w sterowanie paleniskiem. Ilość powietrza regulowana jest poprzez wentylator podmuchu.

Poprzeczny rozdział powietrza uzyskany poprzez zróżnicowanie ciśnienia na szerokości pokładu rusztowego do 25% minimalizuje negatywne skutki rozsegregowania paliwa oraz ogranicza ilość powietrza doprowadzonego do spalania i zmniejsza ilość spalin o 30 %.
Pomiędzy strefami podmuchowymi wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania, które praktycznie wyeliminowały przedmuchy międzystrefowe.
Skrzynia rusztowa posiada od 28 do 120 stref w zależności od powierzchni czynnej rusztu. Uzyskaliśmy w ten sposób pełne sterowanie paleniskiem. Niezależnie od wymaganej mocy cieplnej kotła uzyskujemy nadmiar powietrza na minimalnym, technicznie niezbędnym poziomie.

Zmniejszamy w ten sposób relatywnie wysokie dotychczas straty wylotowe do poziomu 3% - 5% z utrzymaniem na bardzo niskim poziomie straty w żużlu w przedziale 1,5% - 4% dla paliw znamionowych.

Nowe palenisko charakteryzuje się wysoką, dotychczas niespotykaną dynamiką spalania
Efektem wprowadzonych w/w zmian konstrukcyjnych paleniska oraz utrzymania właściwej temperatury spalin jest podwyższenie sprawności eksploatacyjnej kotła do poziomu 86% - 88% zależnie od jego stanu technicznego, rozwiązań konstrukcyjnych oraz rodzaju spalanego paliwa. Graniczna, górna wartość sprawności eksploatacyjnej kotła (92%) jest uzyskiwana w kotłach rusztowych pracujących np. w Niemczech gdzie stosowane jest paliwo "orzech" o zawartości 6 - 8% popiołu a temperatura spalin przy wejściu do komina nie przekracza 105°C .

Skrzynia rusztowa przystosowana jest do zastosowania pełnej automatyki optymalizacji procesu spalania

Zaprojektowana została jako blachownica - elementy konstrukcyjne zostały wykonane z profilowanych blach, co pozwoliło na obniżenie ciężaru a zarazem zwiększenie żywotności i odporności na wysokie temperatury - odkształcenia termiczne.
  • Palenisko multistrefowe kotła WR - 5
    Palenisko multistrefowe kotła WR - 5
  • Patent nr 201029 - dot. wielostrefowej skrzyni podrusztowej kotła rusztowego
    Patent nr 201029 - dot. wielostrefowej skrzyni podrusztowej kotła rusztowego
  • Palenisko multistrefowe
    Palenisko multistrefowe
 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylania i odsiarczaniaInstalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.
Instalacja odpylaniaJesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Instalacja nawęglaniaOferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania
Kotły do współspalania biomasyModernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.
Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.