Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

PCA(Product Conformity Assesment) - ocena zgodnosci produktu

Ocena zgodności produktu (PCA) to rozwiązanie mające na celu zapewnienie, że określone produkty spełniają wymagania przepisów technicznych i norm ustanowionych przez organy kraju importera.
  • Ocena następuje na podstawie przeglądu przez specjalistów SGS dokumentacji oraz działań weryfikacyjnych, takich jak przegląd wyników testów laboratoryjnych, kontroli fizycznej wyrobów i kontroli procesów produkcyjnych u wytwórcy.
  • Dowodem zgodności wyrobów z wymaganiami importera jest wydane świadectwo zgodności (CoC –Certificate of Conformity), dokument, który jest obowiązkowy w trakcie odprawy celnej w niektórych krajach afrykańskich, arabskich i azjatyckich. 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

W tej chwili nie ma innych produktów w tej kategorii